Brooch "Tree of Life" - Pregomesh
Brooch "Tree of Life" - Pregomesh
Pregomesh

Brooch "Tree of Life"

43,000.00 AMD
 • Ready to Ship:Jun 26 - Jun 27

 • Free Standard Shipping: On all orders over $450

Safe & secure checkout

Brooch "Tree of Life" - Pregomesh

Brooch "Tree of Life"

43,000.00 AMD
Product Description
img

Brooch "Tree of Life"

Our silver Tree of Life brooch represents a growing family. The three branches extending from a shiny pearl bear fruits that symbolize fertility and reproduction.

Release Date: December 8, 2019

Infomation
 • Basic Collection
 • Lifetime Guarantee
 • Two-months Free Service
 • Weight 27 gr
Composition
 • 925 Silver
 • Shell Pearl
Size
 • Length 9 cm
Care Tips

Avoid direct contact with perfume or other chemicals. Stay away from humidity. Clean the jewellery with a soft cloth. Store seperately in a jewellery box

Exchange and Return

Return և exchanges are carried out in accordance with the law of return on precious metals of the buyer country.

About Armenia։ Read here

About other read below

For exchange, returns and refunds of items purchased not directly from Pregomesh, please contact the particular reseller where the product was purchased from.

 

RETURNS

All items can be returned within 14 days from the delivery date, this applies to all countries. The products must be returned in their original condition and packaging. Please note that the customer will have to pay for any costs that may incur when shipping the product back to Pregomesh.
Please note that pierced earrings including earring pendants are non-returnable for reasons of hygiene and safety. Contact us before posting any items back to Pregomesh. A returns authorization number (RMA) must be obtained before any item is shipped back to us. Note that for hygiene reasons we are unable to accept returns on earrings. During the sales period, the purchase of discontinued items will be final. Therefore we will be unable to process any refunds or exchanges.

Bespoke jewelry and special orders cannot be exchanged or returned under any circumstances.  

Please follow our 3 easy steps below:

 1. Obtain your Return Authorization Number:
  Contact us to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. When approved, you will receive an email with your Return Merchandise Authorization Number along with detail shipping and packaging instructions.
 2. Package Your Order:
  Repack the item(s) in the original packaging materials. To receive a refund, you must provide the original packaging and documentation. Write the Return Merchandise Authorization (RMA) number on the receipt and on the outside of the package. Items returned must be in same quality as they were when sent to you. Any promotional item or free gift included with the order must be returned. If not returned, you will be subject to the full retail price of the item.
 3. Shipping & Insurance:
  Please use a trackable shipping method and ship your product to the address listed on the original packaging with your receipt. "RETURN FOR REFUND" must be clearly written on your receipt as well as the reason for your return. We are not responsible for lost return packages. The package will be returned to its original sender if the RMA number is not included on the box or if it has been damaged or tampered with.

Note: For security purposes, do not write www.pregomesh.com or the contents of the package such as jewelry, silver, gold or any other related items on the outside of the box. 

EXCHANGES

We understand that some customers would like to exchange a product for a different size or design. As such, we will exchange it as long as the product is sent back within 14 days of the delivery date. Please note that all returns shipping costs are covered for by the customers.  We are unable to process the exchange if the item has sold out. 

REFUNDS

Upon receipt of the items, the credit or debit card originally used for the purchase will be credited with the cost of the goods. We will process your refund within 72 hours of receipt of the product. Your credit card company may take 4-7 working days to credit your account.

REPAIRS

To request a repair for common issues such as missing stones or broken links, please email orders@pregomesh.com with ALL details listed below to receive a repair authorization:

1. Contact name and phone number
2. Proof of purchase (ex. order confirmation email or receipt)
3. Image(s) of damaged item(s)
4. Brief description of the requested repair

Upon receipt of the above details, we will assess repair and provide authorization along with return instructions. Please note that repair authorization is issued on a case by case basis and may not be granted if damage is found to be caused by foregoing proper jewelry care. Please allow up to 2-4 weeks for repair to be completed.
For items purchased within the last 2 months repairs are free of charge. If your purchase through www.pregomesh.com is older than one year, you will be charged repairs fees based on labor and cost of materials. All repairs are subject to shipping charges.

For items bought through one of our retail partners, please return the damaged item to the same retailer.

 

Shipping Policy

Բոլոր միջազգային պատվերները կմշակվեն 1-3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ձեր ծանրոցների երկրորդ փուլը կլինի առաքման ծառայությունը։ Դուք կստանաք ձեր պատվերի հետ կապված տեղեկատվությունը էլեկտրոնային փոստով (ստուգեք նաև ձեր սպամը), երբ առաքման ծառայությունները տրամադրեն դրանք: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ առաքումը հետևելու մասին տեղեկատվությունը կարող եք ստանալ մինչև մեկ շաբաթվա ընթացքում։

Ուշադրություն. Պատվերը կարող է չեղարկվել նշված ժամից և ամսաթվից 24 ժամվա ընթացքում։ Ինչպես նշվեց, պատվերի մշակման ժամկետը 1-3 օր է, և պատվերը կարող է չեղարկվել  միայն մեկ օրվա ընթացքում:

Դուք կարող եք ստուգել պատվերի կարգավիճակը հետևյալ հղումով՝ https://pregomesh.com/apps/parcelpanel: Ձեր ծանրոցներին կարող եք հետևելու 2 տարբերակով՝ դա կարող է լինել հետևելու ծածկագիրը կամ էլ Ձեր էլ.հասցեն։

Առաքումը (Standard, FedEx, Major, PonyExpress և local) կազմակերպում են ՀայՓոստը, FedEx Major Express, PonyExpress և տեղական առաքման ծառայություններ մատուցող ընկերությունները։
Կայքում նշված առաքման գինը չի ներառում որևէ տուրք կամ հարկ, բոլոր առաքման գները հիմնված են ապրանքների կշիռների վրա:ա:

Հայաստան

 • Առաքման արժեքը Երևան - $0 (73$-ից բարձր պատվերներ) Ապրանքը կառաքվի 2-4 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 • Առաքման արժեքը Երևան - $1 (73$-ից ցածր պատվերներ)
 • Առաքման գինը Հայաստան՝ $0
  Ապրանքը կառաքվի 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում


Ռուսաստան

Ստանդարտ Առաքում

 • Առաքման գինը (ըստ քաշի) - $12-ից
  Ապրանքը կառաքվի 3-5 շաբաթվա ընթացքում


MajorExpress

 • Առաքման գինը (ըստ քաշի) - $50-ից
  Ապրանքը կառաքվի 2-4 աշխատանքային օրվա ընթացքում


PonyExpress

 • Առաքման գինը (ըստ քաշի) - $17-ից
  Ապրանքը կառաքվի 5-7 աշխատանքային օրվա ընթացքում


ԱՄՆ

Ստանդարտ Առաքում

 • Առաքման գինը (ըստ քաշի) - $12-ից
  Ապրանքը կառաքվի 3-5 շաբաթվա ընթացքում


FedEx

 • Առաքման գինը (ըստ քաշի) - $73-ից
  Ապրանքը կառաքվի 2-4 աշխատանքային օրվա ընթացքում


Արագ առաքում

 • Առաքման գինը (ըստ քաշի) - $16,5-ից
  Ապրանքը կառաքվի 15 աշխատանքային օրվա ընթացքումԱյլ երկրներ

Ստանդարտ Առաքում

 • Առաքման գինը (ըստ քաշի) - $12-ից
  Ապրանքը կառաքվի 3-5 շաբաթվա ընթացքում


FedEx

 • Առաքման գինը (ըստ քաշի) - $73-ից
  Ապրանքը կառաքվի 2-4 աշխատանքային օրվա ընթացքում