SHOP OUR STATEMENT EARRINGS

#SpringIsBeautiful

SHOP NOW
NOTE (COVID-19): There can be delays with the international shippings

We will proceed your orders within 2 business days but there can be delays due to COVID-19 lockdown. Please read our updated shipping policy. Standard Shipping is FREE now.

BACK IN STOCK

STORE IN YEREVAN

Store with all jewelry pieces presented - Mashtots 39 ("NUAR")

HOW TO PAY

Our secure checkout is quick and easy to use. Use checkout with PayPal and pay via Cards or PayPal.

SHIPPING

We ship worldwide via standard and express delivery methods.

Pregomesh Favorites

From t-shirts to toys - all things made in Armenia, handpicked by Sirusho.

SHOP Instagram looks

Instagram

Blog posts

How to clean silver jewelry?

Արծաթյա զարդերը` լինեն դրանք նոր, թե տարիներ առաջ ձեռք բերված, պարբերաբար մաքրման կարիք ունեն: Բնական ժանգը որոշ զարդերի վրա կարող է անխուսափելի լինել, սակայն այն մաքրելն այդքան էլ ժամանակատար չէ։...

Read more →

How to place an order on our website || Video Tutorial

Ինչպե՞ս պատվիրել օնլայն   Սիրելի պատվիրատուներ, ձեզ ենք ներկայացնում առցանց պատվերներ ամրագրելու քայլ առ քայլ ուղեցույցը, որը կօգնի ձեզ առանց խանութ-սրահներ այցելելու ամրագրել ձեր պատվերներն առցանց և ստանալ այն առաքումով:...

Read more →

Ինչու՞ է մաշկս արծաթից սևանում

Արդյո՞ք մաքուր արծաթը սևանում է։ Ինչու մաշկի վրա այն սև կամ կանաչ նշան է թողնում: Ահա որոշ հնարավոր բացատրություններ և որոշ քայլեր, որոնք կարող եք ձեռնարկել իրավիճակը շտկելու համար: Ցանկացած...

Read more →