NEW ARRIVALS

#BridgingGenerations

SHOP NOW
NOTE (COVID-19): There can be delays with the international shippings

We will proceed your orders within 2 business days but will ship after COVID-19 lockdown. Please also note that the sorting offices in France and Austria are closed.

New Arrivals

STORE IN YEREVAN

Store with all jewelry pieces presented - Mashtots 39 ("NUAR")

HOW TO PAY

Our secure checkout is quick and easy to use. Use checkout with PayPal and pay via Cards or PayPal.

SHIPPING

We ship worldwide via standard and express delivery methods.

Pregomesh Favorites

From t-shirts to toys - all things made in Armenia, handpicked by Sirusho.

Instagram

Blog posts

How to place an order on our website || Video Tutorial

Ինչպե՞ս պատվիրել օնլայն   Սիրելի պատվիրատուներ, ձեզ ենք ներկայացնում առցանց պատվերներ ամրագրելու քայլ առ քայլ ուղեցույցը, որը կօգնի ձեզ առանց խանութ-սրահներ այցելելու ամրագրել ձեր պատվերներն առցանց և ստանալ այն առաքումով:...

Read more →

Ինչու՞ է մաշկս արծաթից սևանում

Արդյո՞ք մաքուր արծաթը սևանում է։ Ինչու մաշկի վրա այն սև կամ կանաչ նշան է թողնում: Ահա որոշ հնարավոր բացատրություններ և որոշ քայլեր, որոնք կարող եք ձեռնարկել իրավիճակը շտկելու համար: Ցանկացած...

Read more →

PreRed Lovers' Day

Red is certainly one of our favorite colors at Pregomesh, so we’re here to help you mix, match and incorporate the color of love in your Valentine’s Day outfit in...

Read more →