Get Inspired

NECKLACE PARTY? SLAY THE GAME!

NECKLACE PARTY? SLAY THE GAME!

The more the better… maybe that was the mindset behind the manic love for layered necklaces at fw 2018/2019. This winter, and now especially on the IG’s of Chiara Ferragni,...

Read more →

PreRed Lovers' Day

PreRed Lovers' Day

Red is certainly one of our favorite colors at Pregomesh, so we’re here to help you mix, match and incorporate the color of love in your Valentine’s Day outfit in...

Read more →

W2: Pregomesh Weekly Findings

W2: Pregomesh Weekly Findings

Take a look at what we’ve found… We’ve discovered something that you won’t be able to see everyday at a regular store. It’s no secret that Pregomesh values history and...

Read more →

Pregomesh Weekly Findings

Pregomesh Weekly Findings

WEEKLY FINDINGS Pregomesh is introducing a new project  Take a look at what we’ve found… We’ve discovered something that you won’t be able to see everyday at a regular...

Read more →

Արտադրված է պատմական Հայաստանում

Արտադրված է պատմական Հայաստանում

Այսօր, ուսումնասիրելով միջազգային նորաձևության միտումները, կանգնում ենք մի հետաքրքիր փաստի առաջ. մինչ 50 կամ 70 տարվա պատմություն ունեցող աշխարհին հայտնի բրենդերը անխնա օգտագործում էին կովկասյան ու միջին ասիական մշակույթներին պատկանող...

Read more →

Go big or go home

2018 in the jewelry fashion world is all about screaming go big or go home. Bold, wild and in your face jewelry is on the rise, and Pregomesh is helping...

Read more →

Pearl Pins vs Pearl Boldness

Pearl Pins vs Pearl Boldness

Pearls are back in fashion… and it has been booming in Armenia before it even hit the international fashion industry.Fashion designers say forget about pearl pin earrings for a moment....

Read more →

ՆԱ…. ԱՅՍՕՐՎԱ ՀԱՅՈՒՀԻՆ

ՆԱ…. ԱՅՍՕՐՎԱ ՀԱՅՈՒՀԻՆ

Նայելով հայ կանանց հին լուսանկարներին, որոնցում պատկերված են տարբեր խառնվածքի և տեսակի կանայք՝ հետաքրքիր ու շատ տարբեր,  Պռեգոմեշի թիմը հավաքվեց մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ` ստեղծել հայ կնոջ ժամանակակից կերպարը` հիմնվելով...

Read more →

SHE is….. an ARMENIAN WOMAN

SHE is….. an ARMENIAN WOMAN

Recently, the Pregomesh team came across some old photos of Armenian women through the ages. We were very much inspired by what we saw. Everything in their characteristics, their style...

Read more →

Date Night, Done Right

Date Night, Done Right

Preparing for Valentine’s Day with Pregomesh Valentine’s Day is coming up, but there's no need to panic. We've got you covered with some show stopping date looks, as well as...

Read more →