Get Inspired

How to clean silver jewelry?

How to clean silver jewelry?

Արծաթյա զարդերը` լինեն դրանք նոր, թե տարիներ առաջ ձեռք բերված, պարբերաբար մաքրման կարիք ունեն: Բնական ժանգը որոշ զարդերի վրա կարող է անխուսափելի լինել, սակայն այն մաքրելն այդքան էլ ժամանակատար չէ։...

Read more →

How to place an order on our website || Video Tutorial

How to place an order on our website || Video Tutorial

Ինչպե՞ս պատվիրել օնլայն   Սիրելի պատվիրատուներ, ձեզ ենք ներկայացնում առցանց պատվերներ ամրագրելու քայլ առ քայլ ուղեցույցը, որը կօգնի ձեզ առանց խանութ-սրահներ այցելելու ամրագրել ձեր պատվերներն առցանց և ստանալ այն առաքումով:...

Read more →

Ինչու՞ է մաշկս արծաթից սևանում

Ինչու՞ է մաշկս արծաթից սևանում

Արդյո՞ք մաքուր արծաթը սևանում է։ Ինչու մաշկի վրա այն սև կամ կանաչ նշան է թողնում: Ահա որոշ հնարավոր բացատրություններ և որոշ քայլեր, որոնք կարող եք ձեռնարկել իրավիճակը շտկելու համար: Ցանկացած...

Read more →

NECKLACE PARTY? SLAY THE GAME!

NECKLACE PARTY? SLAY THE GAME!

The more the better… maybe that was the mindset behind the manic love for layered necklaces at fw 2018/2019. This winter, and now especially on the IG’s of Chiara Ferragni,...

Read more →

PreRed Lovers' Day

PreRed Lovers' Day

Red is certainly one of our favorite colors at Pregomesh, so we’re here to help you mix, match and incorporate the color of love in your Valentine’s Day outfit in...

Read more →

W2: Pregomesh Weekly Findings

W2: Pregomesh Weekly Findings

Take a look at what we’ve found… We’ve discovered something that you won’t be able to see everyday at a regular store. It’s no secret that Pregomesh values history and...

Read more →

Pregomesh Weekly Findings

Pregomesh Weekly Findings

WEEKLY FINDINGS Pregomesh is introducing a new project  Take a look at what we’ve found… We’ve discovered something that you won’t be able to see everyday at a regular...

Read more →

Արտադրված է պատմական Հայաստանում

Արտադրված է պատմական Հայաստանում

Այսօր, ուսումնասիրելով միջազգային նորաձևության միտումները, կանգնում ենք մի հետաքրքիր փաստի առաջ. մինչ 50 կամ 70 տարվա պատմություն ունեցող աշխարհին հայտնի բրենդերը անխնա օգտագործում էին կովկասյան ու միջին ասիական մշակույթներին պատկանող...

Read more →

Go big or go home

2018 in the jewelry fashion world is all about screaming go big or go home. Bold, wild and in your face jewelry is on the rise, and Pregomesh is helping...

Read more →